• Empresa
  • Fotos

La dilatada experiència en el sector de Sales Blanques i Ambients controlats ha dotat a INGELYT d'un sòlid coneixement tècnic i d'una àmplia xarxa de col·laboradors, partners i experts perfectament integrats, amb capacitat i experiència per cobrir tots els camps que intervenen en el desenvolupament de projectes, d'acord a normativa i estàndards nacionals i internacionals.

Els serveis oferts per INGELYT cobreixen tots els aspectes relacionats amb un projecte d'aquest tipus, des del disseny conceptual fins a la posada en marxa i qualificació, incloent enginyeria bàsica i de detall, gestió de projecte, construcció, instal·lacions auxiliars, qualificació i validació ... ja sigui de forma integral com "clau en mà" o intervenint només en parts especifiques on el client ens demani.

Contenido 2
  • Ficha 1
  • Ficha 2
Contenido 1
Contenido 2
  • Ficha 1
  • Ficha 2
Contenido 1
Contenido 2